درباره وبلاگ


خودت فکر کن حتی اگر غلط فکر کنی.
برگرفته از گفتگوی پری صابری با اوژن یونسکو.

مدیر وبلاگ : محسن فیاضی
نظرسنجی
اساساً این که نام خلیج فارس تغییر کند دارای اهمیت است یا نه؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Mohsen Fayyazi

Create Your Badge

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل
نسل سوم
خودت فکر کن، حتی اگر غلط فکر کنی.
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 14 شهریور 1391 :: نویسنده : محسن فیاضی

مادر بزرگ

هر که روزی آمد، روزی رفت

مادر بزرگ

ساعت هشت و نیم که بود، تلفن زنگ  خورد ه بود، مادر همین طور توی  فکر بود و رفته بود پای میز چوبی، گوشی را بر نداشته انگار می دانست چه می خواهد بشود. همان شده بود که ساعت هشت و نیم همی خانه به پا شدند که بریزند توی ماشین ها و خودشان را برسانند.  وتوی ذهن همه بود شتری که در خانه ی همه می خوابدو پسش  ده که رفتم از توی حیاط راه ماشین رو، یعنی شده بود راه ، در هم نداشت و خانه آوار بود ک تیر وتخته و توی سرم بود شتر مانده کجا بخوابدو سرگردان غربت که شد و از خانه به ان خانه و اشک که آمد توی چشم های دایی حمید حلقه بود که مثل مروارید، مروارید غلتان بود روی صورتش ، کسری که یک سر جیغ می کشید و صدای زنگ تلفن که مدام توی گوشم بود و نابهنگام بود که در باز شد و هشت ونیم بود که آنوقت مادر از در امد تو و گفت سیاه به تن کن و اشگ هم توی چشم هایش بود که مروارید مروارید. آقا جان دیر رفته بود و باز پایش به زمین نرسیده راهی بودو صیت کرده بود که که نمازش را خود آقا جان بخواند تا می آمد تا می رسید در دل خاک بود که ریخته بودند رویش و پارچه کشیده بودند رویشتازه فردا اعلان که می شد آب توی سماور مسجد که می جوشید تازه آقا جان می رسید. تازه ، جه مصیبتی مادر بزرگ مرده بود. دیروز دایی حمید گفته بود همانجا روی تخت بیمارستان به زور دستگاه نفس که می کشید، مرده بود، مرده بود و عزیز که که ایستاده بود و حال به حال می شدو دیدم که اشک توی چشم هایش بود که حلقه و مانده بود که بریزد به در و دیوار نگاه می کرد که ریخت.آنوقت توی دلش می گفت از تهران ک آوردش گذاشت اینجا، توی این خراب شده، ابراهیم، مرده بود. و هوای پاک که به سال نکشید و می رفت توی ریه هایش و باز که خلیل که درد می رفت توی ریه هایش و خون که و تنها که توی سایه در و دیوار ماند و چشم به در از بس که می ماند و خلیل و ابراهیم و ده که می رفت و خانه که راه می شد لیلا که جوان مرد ومحمد که رفت و می گفت مصیبت که تمامی تدارد و خلیل و سرگدان که شد و همانوقت از تهران که رانده شد مرده بود.

آفتاب که روی حیاط افتاده بود ، آن خیل از آفتاب به سایه پا می کشید و پینه دور چشم ها بسته بود و نبسته بود که خیره می ماند و در و دیوار را نگاه می کرد و هیچ که نمی دید سر در بی نهایتی بود که پیدا نبود و دایی عظیم عصا به دست ایستاده کخ نه روی آبی سرد صندلی نشسته بود و دایی ابراهیم توی درگاهی بود که یا همان وقت که دیدمش دم در بود ایستاده بود و صدای شیون که توی حیاط بود و توی کوچه بود هق هق را سر داده بود وتوی درگاهی بود که گفت جعفر رفت پی جواز دفن ودایی حمید. درنگ روا بود که اتوبوس زنها برسد که با شیون زاری اشان ببردشان سر خاک که باز شیون و فغانشان گوش فلک را پر کند. در که باز شد مردم حلقه شدند دورش و پیدا نبود و پیدا نبود تا دیدمش که توی ملحفه ی سفید بود و آرام بود و روی دست ها که روان بود و بود تا توی اتومبیل سفید که دیگر پیدا نبود و توی نور نبود و نبود.

زود که رسیدم آفتاب رو ی سنگ ها بود و پیدا بود هم چیز و شعر هایی که رو به سویی داشت .گورکن بیرون آمد از توی شیاره که گشوده بود و دهن باز کرده بود و خاک، بیرون که آمد کلنگ انداخت لاغر ، تاب برداشت از میان هجوم آفتاب رفت و از میان قبرها و شعرها که رو به سویی داشت رفت. پا کشیدم سر شیار که بودم میان چاک سرد تنگ و تنگ و خاک که شکافته بود و خاک که کپه شده بود دو سویش و سر که برگرداندم مردم توی افتاب بودند و خاک میان حجم سیاهی ها گم شد و خیل شکاف را نگریست و رفت و از دل سفیدی که بیرون آمد باز دیدمش نور روی شکن های ملحفه ی سفید بازی می کرد و سر دستها رفت ، از در که گذشت ندیدمش، در دل آجرها بود خشت خاک و کافور و کافور و آب که می گفت که می شوید و باز می شوید و حبیب که دست شست سر آن که دایی حمید خبر آورده بود که گوشت تنش را که می خوردند و راست می گفت که می خوردند فقط خندیده بود و ریش سفید پرش سخت لرزیده بود و شانه هایش و بعد رو به قبله که شد باز خندیده بود و به همه چیز خندیده بود که تمام شهر سیاه پوش بود که توی بازار پرنده پر نمی زد و اشک ها چه روان بود و مرده بود و نبود و عباس که سر درو که رفت داس که رها شد رها شده بود و برنگشت و مرده بود و لیلا و پدر بزرگ و پیش مادر بزرگ که رفتیم توی ان اتاق ته خانه بود که توی بستر باز خندید. آنوقت دایی عظیم با عصا پا می کشید آخرین بود که نگاهش به در بود ، یک سر سفید بود که توی نور بود که بر تمامش می تابید و پیکرش بر سردستها بود و نام خدا بر زبان می رفت و باز می رفت و توی صحن که روی زمین بود و مردم و حاجی که آمد ایستاد به نماز و ندیدمش که در احاطه ی سیاه پوش ها بود و باز سر دست ها رفت و نام خدا بر زیان ها رفت و توی خاک بود که سفیدی زیر نور بود و پارچه سیاه بود که حاجی نشسته بود بخواند که روحش پر بکشد کشیده بود و خلیل آمده بود و گریه می کرد و آمنه شیون می کرد و مادر بزرگ گفته بود روی زمین نمی ماند و کنج خانه تنها مانده بود و شب ترسیده بود و کسی نیامده بود ودخترش و دخترهای اش و بعد توی بستر که بود و مادر بزرگ مرده بود که سر دست ها می رفت و شکوه داشت ،  ومادر بزرگ می گفت از تهران که رانده شدم و پدر بزرگ که از کاشانه اش آواره شد و تیو خانه ای که دیدم زیر پای این و آن بود و مادر بزرگ گفته بود ببرندش پیش حبیب ودو وجب آن سوتر توی سینه ی خاک که بود و سنگه ا را که گذاشتند و خاک را که ریختند ، عزیز که آرام گریه می کرد و رو به هیچ جا نداشت و آقا جان که سر نماز تهران یک دل سیر اشک ریخته بود همچو مروارید های غلتان و دایی حمید که نگاهش در دور دست ها بود و اشک توی چشم هایش بود و دایی ابراهیم که هق هق و خلیل که سرش توی قبر بود و شیون که بلند شده بود و زمان که سر جایش بود و برایش ایستاده بود و داغ بود و هشت ونیم بود و پنجمین روز شهریور که مادر بزرگ مرده بود.

 


نوع مطلب : انسان برای همیشه، 
برچسب ها : مادر بزرگ مرگ اشک، نیستی و هستی، فراق عزیزان، قبرستان یادها، مرده پرست،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 11 مرداد 1391 :: نویسنده : محسن فیاضی

مسئله ی حجابامروز لینکی برای من ارسال شده بود که مرا تشویق می کرد به قرار دادن یک لنک تصویری از سایتی که برای اشاعه ی حجاب تلاش می کند. و به قول خودش بی حجابی را یک فاجعه می داند که برای امحای ان باید کوشید.
برای من این پرسش وجود دارد که در نگرش به مسئله ی حجاب ، گناه مطرح است یا مسئله هنجار اجتماعی و یا آنچه مهم است قانون است. اگر فرض اول را در نظر بگیریم و آبن همه تب و تاب را برای وا رهانیدن از گناه بدانیم. آن گونه که این روزها معمول شده است و گشت ارشاد به ضرب و زور باتوم می خواهد از گناه جلو گیری کند، اگر در امری اجبار وجود داشته باشد _ اجبار به معنی فیزیکی و زمینی آن- دیگر گناه یا ثواب در مورد آن بی معنی خواهد بود. زیرا جایی که اجبار وجود دارد دیگر مسئله ی اختیار مطرح نمی شود که برای آن پاداش یا کیفری در نظر گرفته شود.البته همه ی ما می دانیم حجاب امری است که بر آمده از دین مبین اسلام است و در حفظ آن تاکید شده است اما اما با یان حال پرسش اول در مورد اجباری بودن و پاداش و کیفر پا بر جاست.

اما اگر فرض دوم مطرح است. باید از دیدگاه دیگری به آن نگاه کرد. اگر هنجارها را آن چیزهایی بدانیم که در عرف مردم بدون اینکه بدان اجبار شوند به آن عمل می کنند، و ضمانت اجراهای آن نیز به دست خود اجتماع و نه قانون تعیین می شود. و این امر چندان بدیهی است که نیاز به توضیح ندارد. و پرسش این بخش را می شود اینگونه بیان کرد که آیا جامعه ی ما در حال حاضر بی حجابی را هنجار شکنی و تخطی از نظم اجتماعی می داند یا نه؟ به بیان دیگر باید از مردم پرسید آیا بی حجابی دیگران او را اذیت می کند یا نه؟ الته این دیدگاهی است که علی رغم تاکید روز افزون بر امنیت اجتماعی هیچگاه پذیرفته نخواهد شد.

اما فرض سوم اگر معیار قانون است . تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازان اسلامی حضوران زنان را  در معابر عمومی بدون حجاب شرعی جرم و مستحق کیفر دانسته است. گذشته از این که کلمه ی شرعی می تواند قابل نفسیر باشد با علم به تفسیر مضیق در قوانین کیفری واینکه با گذر زمان می تواند متغیر باشد و برخی دیدگاه های رادیکال ، باید از آینده ی آن بیم داشت. در اینجا مسئله ی ما خود قانون است. طبق اصول حقوقی قانون ممکن است در گذر زمان و در نتیجه ی بی استفاده بودن متروک شود، کما اینکه در شرع اسلام هم قوانینی هست که دیگر کاربردی ندارد.-البته منظور اصل حجاب نیست ، خلط مبحث نشود- این امر هم بدیهی است که در مردم سالاری آنکه در واقع قانون را می نویسد و اجرا می کند خود مردم هستند. حال اگر اکثریت مردم بلکه قریب به اتفاق مردم دیگر به قانون 638 و تبصره اش عمل نکنند، تکلیف چیست؟ آیا پذیرفته است که قوای حاکم روی قانونی متروک پافشاری کند؟
با آنچه گفته شد به نظر می رسد مسئله ی اساسی همان گناه و به خطر افتادن ارزش هاست. و اینکه گفته می شود این امر به فجایعی گسترده دامن خواهد زد. البته شاید چنین هم باشد. اما به هر روی من فکر نمی کنم با زور تازیانه بشود کسی را به چیزی پایبند نگه داشت. پایبندی امری است قلبی و روانی و نه صرف امتناع فیزیکی.
و اینکه در چهان امروز باید به مردم حق داد که خودشان راهشان را انتخاب کنند. اگر هم مداخله ای هست برای راهنمایی یا چراغی افروختن تصمیم گیرنده ی نهایی باید خود مردم باشند. اینگونه بر خوردها و خشونت در امری که در ارتباط با دین است و ملایمت می طلبد بیشر ایجاد دافعه می کند تا جاذبه. این ترس و گریز و چه بسا تنفر از دین که ممکن است در مردم ایجاد شود عواقب بسی خطرناک تر از آن چیزی دارد که شاید نبود حجاب داشته باشد. تجربه ای که اروپا در قرون وسطی داشت اگر چه در دامان مسیحیت و گریز از آن رقم خورد، اما نماد خوبی است از عاقبت رادیکالیسم و مطلق انگاری دیدگاه های بر خواسته از دین. و آن پیام حکیمانه ای که گفته بود : هر جا دین در برابر آزادی ایستاده است، دین لطمه خورده است.


 اگر مایلید در نظر سنجی ما شرکت کنید. با سپاس

بخش دوم
نوع مطلب : انسان برای همیشه، 
برچسب ها : حجاب . مسئله ی حجاب،
لینک های مرتبط :
 
   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic